Ydelser

YDELSERJeg varetager hele regnskabsfunktionen fra den daglige bogføring, herunder kreditor-/debitorstyring, afstemning, lønadministration, månedlige rapporteringer, momsregnskab, klargøring af årsregnskab til revisor mv.

Lønindberetning

Daglig bogføring

Afstemning af bankkonti

Debitor- / Kreditorbogholderi

Vedligeholdelse af anlægskartotek

Momsregnskab

Indberetninger

Driftsbudgetter

Likviditetsbudgetter

Måneds-/perioderegnskaber

Årsregnskab

Klargøring af regnskab til revisor


Af regnskabsprogrammer anvender jeg e-conomic, men har også kendskab til Dinero, C5, Axapta, Dynamics Navision mfl.